Oppstart AS- samarbeidspartnere -

Information

Project Details

Oppstart AS www.oppstart.no
En trygg, enkel, rask og billig tjeneste for å starte firma.
Oppstart.no har spesialisert seg på etablering av norske selskapsformer. Dersom du benytter deg av Oppstart.no sine tjenester vil de utarbeide alle nødvendige dokumenter og skjemaer, samt innhente erklæring(er) fra revisor dersom det er nødvendig. Du får levert en tjeneste som minimerer oppgavene du skal utføre og som minimerer tiden det tar fra du har sendt inn en bestilling og til du mottar et organisasjonsnummer fra Brønnøysund. All kommunikasjon foregår elektronisk.
Oppstart.no bistod Bedriftssekretærens aksjonærer med å etablere Bedriftssekretæren AS. Vi kan trygt anbefale Oppstart.no videre til våre samarbeidspartnere.

Launch Project